Keşif Astrolojisi Nedir?

Bu hayatta gerçekte kim olduğunu bilmek, yaşam amacının ne olduğunu öğrenmek, hangi potansiyellerinin olduğunu fark etmek kişinin yaşantısına büyük ışık tutar.

Beden, zihin ve ruh üçlemesinden oluşan bizler, beden ve zihinle ilgili her türlü çalışmayı yaparken ruhumuzla ilgili bir çalışma yapmayı aklımıza dahi getirmeyiz. Zaten ruh kavramı küçük yaşlardan beri bizlere çok uzak bir kavram gibi aşılandığından çoğu zaman hakkında konuşulmayan bazen de hafif alaycı bir eda ile varlığı küçümsenen ve önemsizleştirilen bir gerçekliktir. Böyle olduğunda normalde beden, zihin ve ruh üçlemesiyle denge oluşturan bireyler; beden ve zihne yöneldikleri, ruhu göz ardı ettikleri için dengelerini yitirebilirler. Bu da onların hayatlarında bazı tıkanıklara, tekrarlayan ve çözümlenmeyen aynı tip olaylarla karşılaşmalarına sebebiyet verir.

İşin aslı şudur; bu hayattaki dengemizi ancak ruhumuzu keşfettiğimizde bulabiliriz. Ruhumuzun derinliklerinde saklı olan keşfedilmeyi bekleyen birçok yönümüz bulunmaktadır. Bu yönler fark edilmediğinde, hayat amacı gerçekleştirilmediğinde ruh kendini hatırlatmak için birtakım olayları kısır döngüde yaşatır.

Astroloji bu noktada devreye girer ve onun yardımı ile kişinin doğum haritası üzerinden çözümlemeler yapılır. Astrolojinin yönlendirmesiyle neden-sonuç ilişkileri açıklığa kavuşur.

Çalışma İçeriği Nedir?

Bu çalışma, kişilerin ruhlarını keşfetmesi ve hayattaki yönlerini bulmalarına yardımcı olması amacıyla yapılan özel bir çalışmadır. Bu seanslarda beden, zihin ve ruh dengesini sağlayacak meditatif çalışmalarda yapılmaktadır.